Važnost boja u Web dizajnu

Važnost boja u Web dizajnu

Boje su bitne za estetiku i upotrebljivost web lokacije stoga razumijevanje kako ispravno i učinkovito odabrati i koristiti boje može utjecati na kvalitetu web lokacije i kako korisnici web lokaciju doživljavaju.

Kada se spominju boje i način na koji su raspoređene na web lokaciji teži se izbalansiranosti boja – postizanju harmonije. Ako boje nisu vizualno harmonične onda web lokacija djeluje monotono ili kaotično. Kako je cilj zadržati korisnika na stranici potrebno je stvoriti balans boja. Dobar dizajner treba znati odrediti „osjećaj” web lokacije.

Svaka boja ima drugačiji kontekst i značenje, a psihologija boja može utjecati na to kako ljudi percipiraju dizajn. Odabir pravih boja može neverbalno komunicirati kontekst proizvoda ili usluge. Svaka boja može imati određeno značenje, ali važno je napomenuti da se asocijacije boja razlikuju prema dijelovima svijeta.

Prilikom odabira boja svakako treba odabrati one koje pomažu ojačati cjelokupnu poruku web lokacije. Dobrim odabirom boja korisnika se upućuje do najvažnijeg sadržaja na stranicama. Kontrast je izvrstan način za razlikovanje elemenata na stranicama, međutim treba paziti da se ne prouzroči kognitivno opterećenje korisnika – dakle, potrebno je ograničiti ukupnu količinu kontrasta, istaknuti najvažnije dijelove na web lokaciji. Važno je i da web lokacija bude pristupačna korisnicima koji trebaju pomoć. Mnogi korisnici imaju različite oblike daltonizma i teško razlikuju boje ili ih uopće ne vide. Korisnici s autizmom doživljavaju boje puno intenzivnije pa je dobro razmisliti o pastelnim nijansama.

Kao u svakom poslu tako i kod definiranja dizajna web lokacije dobre komunikacijske vještine između klijenta i web dizajnera (isto tako između kolega) vrlo su važne kako bi se kreirao dobar proizvod. Dobar web dizajner uvijek će uvažiti ideje i potrebe klijenta.

 

 

Izvor: https://www.codecademy.com/  ;  https://www.w3schools.com/

Foto: Photo by Joshua Woroniecki on Unsplash